Recyklace

Společnost CarMultimedia Equip  s.r.o., IČ 09995218 je vedena v kolektivním systému REMA jako dovozce/výrobce elektrozařízení a je také zapsána v registru vedeného Ministerstvem životního prostředí.